Abonelik İşlemleri

Kendi adınıza abonelik olmadan elektrik kullanmak usulsüz elektrik kullanımına girmektedir.

Abonelik tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almayan Abonelerin elektriği kesilir.

 

MESKEN ABONELİĞİ

Aşağıda abonelik için istenilen evraklarla birlikte Abone İşlerine başvurmanız gerekmektedir.

 

 1. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Zorunlu Deprem Sigortası

NOT: Belgeler birer suret olacaktır. 

 

 

İŞYERİ ABONELİĞİ

 

 •   ŞANTİYE ABONELİĞİ

İnşaat ruhsatı alınmış arsanın, onaylı şantiye elektrik projesi ve eklerinin  proje firmanız tarafından kabul dosyası haline getirilerek Abone İşlerine başvuru yapması gerekmektedir.

 

Kabulu yapıldıktan sonra aşağıda evraklarla birlikte abonelik işlemleri için Abone İşlerine başvurunuz.

ŞİRKETLER İÇİN ŞAHISLAR İÇİN

 

 1. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 2. İmza sirküleri fotokopisi
 3. Ticaret sicil gazetesi  fotokopisi
 4. Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi
 5. Vekaleten imzalarda vekaletname
 6. Vergi sicil levhası
 7. Sanayi sicil belgesi
 8. İlk abonelikte iskan belgesi (şantiye için yapı ruhsatı)
 9. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu

 

 1. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
 4. Esnaf sicil ya da oda kaydı fotokopisi
 5. Vekaleten imzalarda vekâletname
 6. Sanayi sicil belgesi
 7. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu
 8. Konut abonelerinde dask poliçesi
 9. İlk abonelikte iskan belgesi )şantiye için yapı ruhsatı)

NOT: Belgeler birer suret olacaktır. 

 

 • İLK DEFA ELEKTRİK ALINACAK İŞYERİ ABONELİĞİ

İskan ruhsatı alınmış arsanın, onaylı elektrik projesi ve eklerinin  proje firmanız tarafından kabul dosyası haline getirilerek Abone İşlerine başvuru yapması gerekmektedir.

 

Kabulu yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte abonelik işlemleri için Abone

İşlerine başvurunuz.

ŞİRKETLER İÇİN ŞAHISLAR İÇİN

 

 1. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 2. İmza sirküleri fotokopisi
 3. Ticaret sicil gazetesi  fotokopisi
 4. Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi
 5. Vekaleten imzalarda vekaletname
 6. Vergi sicil levhası
 7. Sanayi sicil belgesi
 8. İlk abonelikte iskan belgesi (şantiye için yapı ruhsatı)
 9. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu

 

 1. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
 4. Esnaf sicil ya da oda kaydı fotokopisi
 5. Vekaleten imzalarda vekâletname
 6. Sanayi sicil belgesi
 7. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu
 8. Konut abonelerinde dask poliçesi
 9. İlk abonelikte iskan belgesi )şantiye için yapı ruhsatı)

NOT: Belgeler birer suret olacaktır. 


 

 • ABONE DEĞİŞİKLİĞİ

Daha önce elektrik aboneliği yapılmış ancak ilişik kesilerek tahliye edilmiş iş yerlerine yeni gelen

işletmenin aşağıda evraklarla birlikte abonelik işlemleri için Abone İşlerine başvurunuz.

ŞİRKETLER İÇİN ŞAHISLAR İÇİN

 

 1. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 2. İmza sirküleri fotokopisi
 3. Ticaret sicil gazetesi  fotokopisi
 4. Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi
 5. Vekaleten imzalarda vekaletname
 6. Vergi sicil levhası
 7. Sanayi sicil belgesi
 8. İlk abonelikte iskan belgesi (şantiye için yapı ruhsatı)
 9. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu

 

 1. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
 4. Esnaf sicil ya da oda kaydı fotokopisi
 5. Vekaleten imzalarda vekâletname
 6. Sanayi sicil belgesi
 7. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu
 8. Konut abonelerinde dask poliçesi
 9. İlk abonelikte iskan belgesi )şantiye için yapı ruhsatı)

NOT: Belgeler birer suret olacaktır. 


 

 • İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

İşyerinizi tahliye etmeniz halinde Abone İşlerine başvuruda bulunarak kendi adınıza kullanmış olduğunuz abonelik işlemlerini sonlandırmanız gerekmektedir.