Proje Onay, Tesisat Muayene ve Kabul

PROJE ONAY

 

Proje firmanız tarafından hazırlanan ruhsat, şantiye ve nihai elektrik tesisat proje dosyaları ile birlikte onay için Abone İşlerine başvurulması gerekmektedir.

 

TESİSAT MUAYENE VE KABUL

 

Onaylı projesine göre tamamlanmış elektrik tesisatınızın kabulü için projeniz aşağıda yer alan ekleri ile birlikte, projeci firmanız tarafından kabul dosyası haline getirilerek Abone İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

EKLER:

 •  .. Takım proje ve ekleri
 • Büro Tescil ve SMM Belgeleri Fotokopileri
 • Yapı ruhsat sureti (Aslı gibidir)
 • Numarataj yazısı
 • Yapı denetimi hizmet sözleşmesi
 • Yapı denetim denetçi belgesi
 • Yapı denetimi uygunluk belgesi
 • Topraklama raporu
 • Elektrik tesisatçısı ve firma sahibinin sözleşmesi
 • İş başlama ve iş bitirme evrakları
 • Noterden taahhütname

 

TESİSAT MUAYENE KABUL İÇİN YERİNE GİDİLDİĞİNDE;

 •  Proje firması tarafından topraklama direnç değeri ölçümü yapılır.
 • Elektrik tesisatının projeye uygunluğunun kontrolü yapılır.
 • Birden fazla bağımsız bölümün kabulu yapılacaksa her bağımsız bölümün arasında duvarın olduğu görülür; aksi takdirde tek sayaçtan beslenecek şekilde birleştirme projesi istenir.